Black Pearl S.A.: Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd BLACK PEARL S.A. informuje, że w związku z uchwałą Nr 644/2020Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 r., dnia 25 września 2020 roku została podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze Spółką Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na dokonanie analizy sytuacji finansowej i […]

BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020 jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.

W związku z komunikatami: ESPI nr 21/2020 z dnia 07.07.2020 r oraz ESPI nr 30/2020 z dnia 19.08.2020 r. Zarząd Spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. („Spółka”, „Emitent”) zobowiązał się, że opublikuje informacje o docelowym stanie przedsięwzięcia. Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości ostateczny stan realizacji rozwoju Firmy – opartego o możliwości nabywcze waluty cyfrowej MCAN […]

Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Black Pearl S.A. SPÓŁKA EMITENT informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od pana Dominika Poszywała, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce. Zawiadomienie Prezesa zarządu o nabyciu akcji: https://www.bankier.pl/wiadomosc/BLACK-PEARL-S-A-Zawiadomienie-w-trybie-art-19-ust-3-rozporzadzenia-MAR-informacje-o-transakcjach-wykonywanych-przez-osoby-pelniace-obowiazki-zarzadcze-7964071.html

Polska branża hotelarska ewoluuje

Zgodnie z danymi Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, 77% hoteli miejskich oraz 45% mieszczących się poza miastami, deklarowało bardzo niskie zainteresowanie rezerwacjami sięgające ok. 20% posiadanych miejsc. W tak zagmatwanym sezonie turystycznym nie pomogła również obniżka cen którą ogłosiło ponad 60% ośrodków. Jak się okazuje, kiepska sytuacja na rynku hotelarskim w Polsce stanowi nie lada gratkę […]

BLACK PEARL S.A.: Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od Janusza Skopowskiego Treść zawiadomienia, o […]

Co oferują nam konopie?

Konopie to jedna z najstarszych roślin uprawnych, która znana i ceniona była głównie dzięki swoim właściwościom leczniczym. Choć towarzyszy nam od tysięcy lat, niewiele wiemy jeszcze o tym gdzie i kiedy rozpoczęto korzystanie z jej dobrodziejstw. Alzheimer, nowotwory, jaskra, Zespół Draveta, stwardnienie rozsiane, HIV/AIDS, choroby zapalne jelit i wiele, wiele innych schorzeń jest podatne na […]