„Git” dostępny na platformie Netflix

Dramat sensacyjny produkcji Mushchelka Group „Najtrudniejsze jest rozróżnić granicę miedzy tym, kogo się udaje a samym sobą” W zakładzie karnym w Łęczycy tuż przed jego opuszczeniem, ginie słynny mąciciel. Czy śmierć więziennego przywódcy jest wynikiem zemsty? Jakub M. – w którego postać wcielił się Włodzimierz Matuszak – przywódca w zakładzie karnym ginie z rąk współwięźnia […]

Rynek konopny wzrośnie o 400% w najbliższych latach

Obserwujemy obecnie ogromny popyt na CBD w Europie. Według Brightfield Group rynek w samej tylko Europie wzrośnie o 400% w ciągu najbliższych czterech lat. Zdaniem autorów raportu dotyczącego konsumentów CBD, opublikowanego w New Frontier w 2019 roku, aż 46% Europejczyków pozytywnie ocenia kannabidiol, ponadto 77% ankietowanych uważa, że ​​CBD powinno być powszechnie dostępne. Rozwój rynku […]

Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej MCAN.

Zarząd Emitenta powziął Uchwałę w sprawie zmian dotyczących polityki rachunkowości Spółki. Ze względu na brak przepisów krajowych i unijnych dotyczących prezentacji walut wirtualnych, Emitent określił wartość portfela waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. Stosując metodę ostrożnej wyceny aktywów niepłynnych, uwzględnia się ich wartość po cenie nabycia. Obecna wycena giełdowa kryptowaluty MCAN jest wielokrotnie […]

Dom pasywny – jaka działka będzie odpowiednia?

Dom który możemy określić jako pasywny, musi spełnić pewne normy odpowiednie dla tego typu budowli zgodne z przepisami UE. By jednak mogło do tego dojść, zanim wybierzemy projekt, musimy zdecydować gdzie nasz przyszły dom będzie stał. W przypadku domów pasywnych, wybór działki z odpowiednią specyfikacją jest niezwykle ważny. Bardzo istotną kwestią przy wyborze działki jest […]

Zespół stresu pourazowego

Przeżycie ciężkiego dla ludzkiej psychiki zdarzenia, może powodować nawracające się i nieustępujące wspomnienia traumatycznej chwili, które nie ograniczają się jedynie do towarzyszących nam wtedy odczuć i obrazów, to zespół stresu pourazowego. PTSD kwalifikuje się do grypy zaburzeń lękowych, a występuje u osób które doznały traumatycznego zdarzenia, np. były świadkiem śmierci lub wydarzenia zagrażającego ich życiu, […]

Zmiana terminu publikacji analizy gospodarczej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę dla Black Pearl S.A.

Zmianie uległ termin publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę dla Black Pearl S.A. W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 33/2020 z dnia 28.08.2020r. Zarząd Black Pearl S.A. informuje, że po konsultacji z Autoryzowanym Doradcą zmienia termin publikacji analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i […]

Rozpoczęto negocjację Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Black Pearl S.A. a Medicancoin Greece Ltd., firmą posiadającą licencję na produkcję Medycznej Marihuany.

Rozpoczęto negocjację Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Black Pearl S.A. a Medicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje na produkcje Medycznej Marihuany. Emitent wpłaci 0,5 miliona EURO na podwyższenie kapitału. Inwestycja kapitałowa Black Pearl S.A. w rynek Medycznej Marihuany jest kontynuacją strategii blockchainowej z wykorzystaniem waluty cyfrowej MCAN […]

BLACK PEARL S.A.: Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 07.10.2020r, zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od Pana Jacka Jakubowskiego […]