Akcjonariusze Black Pearl S.A otrzymują nieodpłatnie walutę wirtualną MCAN coin

Zarząd Emitenta informuje, że zamierza przekazać nieodpłatnie na rzecz obecnych akcjonariuszy Black Pearl S.A. pakiet 806.760 szt. (słownie: osiemset sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sztuk) waluty cyfrowej MCAN coin. Każdy akcjonariusz posiadający dopuszczone do obrotu akcje Black Pearl S.A. – notowane w systemie NewConnect – otrzyma na określonych warunkach przydziału, do każdej posiadanej akcji BPC: 2 […]

Srebrne monety dla posiadaczy MCAN coin

Zarząd Black Pearl S.A. informuje, iż Medican Ltd.- twórca MCAN coin – przekaże do dyspozycji w miesiącu styczniu 2021 roku, Zarządowi Black Pearl S.A. srebrne monety bulionowe o wadze 1 oz. każda (słownie: jednej uncji trojańskiej) z czystego kruszcu, z wizerunkiem XVII wiecznego Galeonu na awersie i sylwetką Orła z okresu 1919 -1927 r. na […]

ISSapp – pierwsza w Europie platforma zrzeszająca producentów i konsumentów konopi

Black Pearl S.A. został właścicielem zaawansowanej technologicznie platformy ISSapp. Zrzeszająca producentów konopi siewnych oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem CBD aplikacja mobilna umożliwia sprzedaż dóbr bezpośrednio z farmy i fabryki do końcowego konsumenta. Platforma jest na etapie wdrażanie na terenie Stanów Zjednoczonych. Wyłączna licencja na jej użytkowanie należy do Black Pearl S.A.. Zakupione rozwiązanie jest uznawane […]

Nowy indeks giełdowy dla firm z branży konopnej

Izraelska giełda udostępniła z początkiem tego tygodnia indeks dedykowany dla przedsiębiorstw działających w branży konopnej. Ma to na celu intensyfikację rozwoju handlu w tym sektorze. Izrael od lat zajmuje wysokie miejsce w czołówce państw, które poświęcają dużą część swoich zasobów na badania nad zastosowaniem i skutecznością konopi. Eksport medycznej marihuany, który umożliwił w tym roku […]

Skutki dezaktywacji 300 000 akcji BPC

Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego, obecnie w posiadaniu Janusza Skopowskiego. Wartość umarzanych akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy […]

MCAN zadebiutuje giełdzie QB.com

Informujemy o wprowadzeniu waluty MCAN coin na azjatycką giełdę kryptowalut QB.com.Działanie to umożliwi popularyzację użytkowego charakteru waluty będącej głównym aktywem Emitenta i rozwój waluty wirtualnej MCAN coin jako środka płatniczego. Waluta MCAN coin będzie dostępna na azjatyckiej giełdzie kryptowalut QB.com od dnia 08.02.2021r.

Umorzenie 300 000 akcji BPC akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego

Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji jest zmniejszenie parytetu obecnego portfela większościowego względem akcjonariatu mniejszościowego, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect. Wartość akcji na dzień […]

Chemioterapia wspomagana CBD

Leczenie nowotworów przy użyciu chemioterapii, stało się bardzo popularną metodą walki z różnymi ich rodzajami. Terapia polega na podaniu specjalnie dobranych dla pacjenta leków cytostatycznych, które podaje się za pośrednictwem kroplówek. Mimo swej skuteczności, leczenie ma również i swoje minusy. Leki cytostatyczne atakują komórki nowotworowe, ale również zdrowe komórki organizmu. Badania prowadzone na całym świecie […]

Innowacyjne rozwiązania w bankowości. Christine Lagarde o cyfrowym euro

„Rewolucja cyfrowa zmieniła nasze życie w fundamentalny sposób” powiedziała 10 września Christine Lagarde na internetowej konferencji Deutsche Bundesbanku. Nie sposób się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, biorąc pod uwagę nie tylko poprzednie lata, lecz w szczególności ostatni rok. „Bankowość i płatności w świecie cyfrowym” to główny temat poruszony przez Lagarde w swoim przemówieniu. Globalna sytuacja […]

MCAN na Coinpaprika!

Sympatycy i inwestorzy kryptowalut, systematycznie śledzący kursy oraz sytuacje giełdowe dobrze znają platformę Coinpaprika. Umożliwia ona płynną analizę rynku oraz dostarcza informacji o najciekawszych projektach które wchodzą na rynek. Od dziś na platformie znajdziecie również token MedicanCoin. Platforma dostarczy wszystkich aktualnych informacji o statusie coina, uwzględniając jego wolumen, wykres cenowy, detale tokenów, płynność oraz inne […]