Emitent dnia 09.06.2020r. zakupił znaczy pakiet waluty cyfrowej MCAN coin notowanej na giełdzie cyfrowej waluty ”LATOKEN” . Transakcja przekroczyła wartość 40 000 000 USD(t) (czterdziestu milionów dolarów amerykańskich- technicznych). Spółka Black Pearl S.A. zobowiązana była do rozliczenia transakcji do dnia 28.06.2020r.

Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki Black Pearl S.A informuje , że w dniu 29.06.2020 roku w wyniku transakcji wzajemnych dokonał zapłaty ceny za pakiet waluty wirtualnej MCAN coins , której kurs na dzień dzisiejszy wynosi 0,02USDt. Po transakcji Emitent posiada w portfelu opłacone- bez długu , środki walutowe o równowartości : 350.139.082,9 PLN ( trzystu pięćdziesięciu milionów stu trzydziestu dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu dwóch złotych i dziewięćdziesięciu groszy ) wg. średniego kursu dolara amerykańskiego – notowania Forex.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/BLACK-PEARL-S-A-Black-Pearl-S-A-dolaczyl-do-grupy-firm-funkcjonujacych-na-rynku-blockchainowym-poprzez-zakup-gigantycznego-pakietu-waluty-cyfrowej-MCAN-coin-znajdujacej-sie-w-obrocie-gieldowym-7916459.html