Uchwała Zarządu Spółki Black Pearl S.A. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w celu określenia wartości portfela posiadanej przez Emitenta waluty cyfrowej MCAN.

Zarząd Emitenta powziął Uchwałę w sprawie zmian dotyczących polityki rachunkowości Spółki. Ze względu na brak przepisów krajowych i unijnych dotyczących prezentacji walut wirtualnych, Emitent określił wartość portfela waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. Stosując metodę ostrożnej wyceny aktywów niepłynnych, uwzględnia się ich wartość po cenie nabycia. Obecna wycena giełdowa kryptowaluty MCAN jest wielokrotnie […]

Dom pasywny – jaka działka będzie odpowiednia?

Dom który możemy określić jako pasywny, musi spełnić pewne normy odpowiednie dla tego typu budowli zgodne z przepisami UE. By jednak mogło do tego dojść, zanim wybierzemy projekt, musimy zdecydować gdzie nasz przyszły dom będzie stał. W przypadku domów pasywnych, wybór działki z odpowiednią specyfikacją jest niezwykle ważny. Bardzo istotną kwestią przy wyborze działki jest […]

Zespół stresu pourazowego

Przeżycie ciężkiego dla ludzkiej psychiki zdarzenia, może powodować nawracające się i nieustępujące wspomnienia traumatycznej chwili, które nie ograniczają się jedynie do towarzyszących nam wtedy odczuć i obrazów, to zespół stresu pourazowego. PTSD kwalifikuje się do grypy zaburzeń lękowych, a występuje u osób które doznały traumatycznego zdarzenia, np. były świadkiem śmierci lub wydarzenia zagrażającego ich życiu, […]

Zmiana terminu publikacji analizy gospodarczej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę dla Black Pearl S.A.

Zmianie uległ termin publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę dla Black Pearl S.A. W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 33/2020 z dnia 28.08.2020r. Zarząd Black Pearl S.A. informuje, że po konsultacji z Autoryzowanym Doradcą zmienia termin publikacji analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i […]

Rozpoczęto negocjację Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Black Pearl S.A. a Medicancoin Greece Ltd., firmą posiadającą licencję na produkcję Medycznej Marihuany.

Rozpoczęto negocjację Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Black Pearl S.A. a Medicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje na produkcje Medycznej Marihuany. Emitent wpłaci 0,5 miliona EURO na podwyższenie kapitału. Inwestycja kapitałowa Black Pearl S.A. w rynek Medycznej Marihuany jest kontynuacją strategii blockchainowej z wykorzystaniem waluty cyfrowej MCAN […]

BLACK PEARL S.A.: Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 07.10.2020r, zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od Pana Jacka Jakubowskiego […]

Black Pearl S.A.: Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd BLACK PEARL S.A. informuje, że w związku z uchwałą Nr 644/2020Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 r., dnia 25 września 2020 roku została podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze Spółką Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na dokonanie analizy sytuacji finansowej i […]

BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020 jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.

W związku z komunikatami: ESPI nr 21/2020 z dnia 07.07.2020 r oraz ESPI nr 30/2020 z dnia 19.08.2020 r. Zarząd Spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. („Spółka”, „Emitent”) zobowiązał się, że opublikuje informacje o docelowym stanie przedsięwzięcia. Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości ostateczny stan realizacji rozwoju Firmy – opartego o możliwości nabywcze waluty cyfrowej MCAN […]

Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Black Pearl S.A. SPÓŁKA EMITENT informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od pana Dominika Poszywała, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce. Zawiadomienie Prezesa zarządu o nabyciu akcji: https://www.bankier.pl/wiadomosc/BLACK-PEARL-S-A-Zawiadomienie-w-trybie-art-19-ust-3-rozporzadzenia-MAR-informacje-o-transakcjach-wykonywanych-przez-osoby-pelniace-obowiazki-zarzadcze-7964071.html