Budownictwo energooszczędne oraz pasywne coraz bardziej zyskuje na popularności. Wiąże się to z większą świadomością ludzi odnośnie ekologii oraz z racjonalnym zużyciem energii. I choć takie domów są w porównaniu z budownictwem tradycyjnym droższe o nawet 10-20%, to finalnie, dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i technologii budowlanych, mogą zminimalizować nam koszty eksploatacji i przyczynić się do odpowiedzialnego zużycia energii.

Podobieństwa domu pasywnego i energooszczędnego 

Podstawą obu systemów jest przemyślany projekt i eliminacja zbędnych elementów. W oszczędnym budynku stosuje się zwartą bryłę, jedno- lub dwuspadowy dach i rezygnuje z wielu kosztownych energetycznie rozwiązań architektonicznych, np. z balkonów, lukarn czy wykuszy. Dodatkowo projekt opracowywany jest tak, by jak najlepiej wykorzystać naturalna energię ze słońca. Strony południowe są więc obficie przeszklone, zaś północne nie zawierają okien lub są one małe. Odpowiednia orientacja budynku względem stron świata pozwala zmniejszyć utratę ciepła oraz odpowiada trybowi życia domowników.

Wspólną cechą jest także solidne ocieplenie domu powłoką izolacyjną oraz zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. W odróżnieniu od grawitacyjnej nie powoduje ona tak dużych ubytków ciepła oraz gwarantuje świeże powietrze w pomieszczeniach bez konieczności wietrzenia.

Gdzie widać różnicę?

  1. Zużycie energii

Dom pasywny to budynek, którego założeniem jest pozyskiwanie biernej energii z otoczenia, a zużycie energii powinno wynosić 15 kWh/(m2•rok). Dom energooszczędny natomiast to budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wynosi około 70 kWh/(m2•rok) do 160 kWh/(m2•rok). 

  • Bryła i ściany

W budownictwie energooszczędnym można pozwolić sobie na bardziej skomplikowany architektoniczne kształt. Trzeba jednak pamiętać, żeby do minimum ograniczyć liczbę załamań i uskoków, a od strony południowej zaprojektować jak najwięcej przeszklenia.

W przypadku domu pasywnego bryła powinna być zaprojektowana na rzucie prostokąta, z jedno- lub dwuspadowym dachem. Elewacja południowa musi być niemal całkowicie przeszklona.

W przypadku projektów obydwóch rodzajów istotną cechą charakterystyczną jest także występowanie jak najmniejszej liczby przegród zewnętrznych w stosunku do kubatury. Aby zapewnić budynkom jak najlepszą termoizolację, ściany zewnętrzne, podłogi i stropy powinny odpowiednio chronić wnętrza przed utratą ciepła.

  • Termoizolacja 

Chcąc, żeby domy spełniały swoje założenia, konieczne jest zastosowanie najlepszej termoizolacji. Wartości zaostrzone są w przypadku budynków pasywnych – tutaj wartość współczynnika przenikania ciepła nie powinna przekraczać 0,12 W/m2K. W przypadku budynku energooszczędnego wartość ta nie może być wyższa niż 0,2 W/m2K. Nie są to sztywne normy. Szczegółowe opracowanie co do zastosowania ocieplenia uzyskamy z profesjonalnej analizy budynku wykonanej przez wykonawcę.

  • Okna 

Okna w domach mających małe zapotrzebowanie na energię powinny pozyskiwać tę energię z promieniowania słonecznego, ale też powodować jak najmniejsze straty ciepła. Odpowiednie usytuowanie okien – choć bardzo istotne – nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Konieczne jest zastosowanie stolarki okiennej o podwyższonych parametrach termicznych. W domach energooszczędnych współczynnik przenikania ciepła okien i drzwi zewnętrznych nie powinien przekroczyć 1,3 W/(m2K,), a w pasywnych – 0,8 W/(m2K,).

  • Ogrzewanie

Różnicę między domem energooszczędnym a pasywnym widać również w wymogach odnośnie wykorzystania instalacji grzewczej. W domu energooszczędnym wystarczy tradycyjna instalacja grzewcza, np. kocioł kondensacyjny bądź pompa ciepła, która może wykorzystywać energię czerpaną z gruntu, wody lub powietrza.

W domu pasywnym instalacji grzewczej praktycznie nie ma. Wiąże się to z tym, że podstawowym założeniem takiego domu jest zeroenergetyczność – obiekt nie potrzebuje tzw. Aktywnej instalacji grzewczej. Zamiast niej wykorzystuje się wentylację mechaniczną, ciepło z promieniowania słonecznego i ciepło, które wydzielają domownicy. 

Dom energooszczędny czy dom pasywny – który wybrać?

Zarówno domy energooszczędne, jak i pasywne należy zapisać do nowoczesnych budowli, które odpowiadają na obecne uwarunkowania klimatyczne. Gwarantują one nie tylko mniejsze rachunki za energię, ale również zbawienny wpływ na otaczające nas środowisko. Oczywiście w obu kategoriach zwycięża dom pasywny. Pamiętać należy jednak o tym, że wymaga on wykorzystania droższych rozwiązań, a także wykonania bardziej skomplikowanych prac. Dom energooszczędny jest zdecydowanie łatwiejszy w budowie, jednak wyróżnia się nieco słabszymi parametrami.

Chcąc stwierdzić, czy nasz dom może zostać przypisany do jednej z dwóch omówionych kategorii, należy wykonać tak zwany test szczelności, który wskazuje wszelkie parametry budynku. Dzięki niemu zyskamy pewność, że wszelkie prace zostały wykonane w sposób prawidłowy.