Dom pasywny to z założenia budynek nie wymagający żadnej energii do chłodzenia i ogrzewania. Pod względem energetycznym jest samowystarczalny, nie wymaga instalowania w nim konwencjonalnych systemów grzewczych i chłodzących. W praktyce jednak, domy pasywne to budynki które cechuje minimalne zapotrzebowanie na energie pochodzącą z zewnątrz.

Domy pasywne w oczach inwestorów są bardzo atrakcyjne ze względu na niewielkie koszty eksploatacyjne w porównaniu do tradycyjnie budowanych nieruchomości. Stają się synonimem nowoczesności, a z roku na rok przybywa ich zwolenników.

W krajach europejskich wybudowano już tysiące domów pasywnych, wszyscy właściciele zgodnie deklarują dużo niższe koszty energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego komfortu cieplnego w domu. Najistotniejszym warunkiem utrzymania tego komfortu idącego w parze z niskimi kosztami energii, jest zapewnienie efektywności energetycznej budynku pasywnego.

Czym jest efektywność energetyczna budynku pasywnego? Jest to ograniczenie ilości energii niezbędnej do ogrzania takiego budynku. Efektywność energetyczną zapewnia bardzo szczelna izolacja przegród, odzysk ciepła z systemu wentylacyjnego oraz wysokiej jakości okna. Kluczem w projektowaniu domu pasywnego jest maksymalne ograniczenie ucieczki ciepła przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu energii pozyskanej z zewnątrz. Zapotrzebowanie na energię w domu pasywnym wynosi poniżej 15 kWh/(m2 rok), jest to czterokrotnie niższa wartość w porównaniu do domu energooszczędnego oraz ok. dziewięciokrotnie niższa niż w przypadku tradycyjnie wznoszonych budowli.

Domy pasywne w dużej mierze swoją energooszczędność zawdzięczają swojemu kształtu. Istotnym jest współczynnik A/V, tzn. stosunek pola powierzchni przegród zewnętrznych np. ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych przylegających do nieogrzewanych pomieszczeń, dachu względem kubatury budynku. Wzrost tego współczynnika powoduje zwiększenie zapotrzebowania na energię.