„Rewolucja cyfrowa zmieniła nasze życie w fundamentalny sposób” powiedziała 10 września Christine Lagarde na internetowej konferencji Deutsche Bundesbanku. Nie sposób się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, biorąc pod uwagę nie tylko poprzednie lata, lecz w szczególności ostatni rok. „Bankowość i płatności w świecie cyfrowym” to główny temat poruszony przez Lagarde w swoim przemówieniu. Globalna sytuacja gospodarcza wpłynęła na preferencję konsumentów którzy zaczęli bardziej cenić wirtualne metody płatnicze. W życiu codziennym, internet wydaje się być ogólnodostępnym medium które służy nie tylko do komunikacji, ale również do nauki, zawierania transakcji oraz wielu innych. Ponad 80% Europejczyków codziennie korzysta z internetu, dla rozrywki lub z powodów zawodowych. Panujący trend ukierunkowany na cyfryzacje przyśpieszył dzięki pandemii, w ten sposób wygodniejszym stało się korzystanie z płatności online oraz z płatności zbliżeniowych w sklepach stacjonarnych. Badania obejmujące rynek 17 krajów europejskich wykazały, że zdecydowana większość konsumentów preferuje usługi cyfrowe, a ich wybór nie ulegnie zmianie nawet w przypadku zakończenia pandemii.

Kolejnym trendem kształtującym obecny status cyfrowych metod płatności jest międzynarodowa rywalizacją o dominację na rynku w skali globalnej. Niestety w skali światowej, Europa zajmuje dalekie od podium stanowiska w tej walce. Ankieta przeprowadzona przez Official Monetary and Financial Institutions Forum utwierdziła nas jedynie w przekonaniu, że banki centralne darzone są większym zaufaniem niż banki komercyjne i firmy technologiczne, jako hipotetyczni emitenci walut cyfrowych. Zdaniem Christine Lagarde, modernizacja systemów obsługujących płatności jest jedynym słusznym kierunkiem. „W Europejskim Banku Centralnym naszym obowiązkiem jest zapewnienie ludziom dostępu do wolnych od ryzyka, tanich środków płatniczych, a także do najnowocześniejszych usług płatniczych, które odzwierciedlają zmieniającą się gospodarkę.[…] Musimy zadbać o to, aby płatności europejskie były dostosowane do globalnej gospodarki cyfrowej, abyśmy w obliczu zmieniającego się ryzyka mogli zachować autonomię płatności europejskich”.

Eurosystem nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej wprowadzenia cyfrowego euro, jednak stale bada rynek pod względem korzyści oraz ryzyka płynącego z zastosowania tej innowacji. Cała przemowa dostępna na stronie Europejskiego Banku Centralnego https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200910~31e6ae9835.en.html