W związku z podważaniem wiarygodności działań Spółki, co wpływa na wycenę rynkową akcji Emitenta, Zarząd postanowił opublikować posiadane informacje z Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące konkretnie waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. Ponadto, stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarte w treści załącznika . TSUE w wyroku stwierdził, że transakcje dotyczące walut nietradycyjnych, czyli innych niż pieniądze, które są środkami płatniczymi zaakceptowanymi przez strony transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych , stanowią transakcje finansowe .
Ze względu na ten wyrok oraz wydaną interpretacje, opublikowaną w systemie gov, na zapytanie skierowane do KIS – wyłącznie w zakresie użycia waluty MCAN , waluta wirtualna MCAN należąca do BLACK PEARL S.A w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek), która służy jako nośnik wartości pieniężnej oraz środek płatniczy – jest całkowicie legalna , a objęcie akcji w zamian za walutę wirtualną MCAN w podwyższonym kapitale zakładowym Spółek publicznych i niepublicznych – które uznają jako strony transakcji MCAN za prawny środek płatniczy – podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT – co jest całkowicie zgodne z prawem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, przedstawionego przez Wnioskodawcę w sprawie użycia waluty MCAN przy stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna zamieszczona na stronie: sip.mf.gov.pl