Prawdziwi liderzy nie patrzą na to, co jest najlepsze dla ich firm. Patrzą na to, co jest najlepsze dla świata. Takich liderów spotykamy wśród członków Polskiego Klubu Biznesu. Doskonałą okazją do nagrodzenia firm i osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju i promocji polskiej gospodarki była Uroczysta Gala, którą Polski Klub Biznesu zorganizował z okazji 30-lecia Klubu i 100-lecia polskiej przedsiębiorczości.

1 marca br. w Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się członkowie Klubu i Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu, laureaci minionych edycji, sympatycy oraz osoby związane z działalnością gospodarczą którym na sercu leży dobro polskiej przedsiębiorczości a zwłaszcza małych i średnich firm rodzinnych. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele rządu, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, nauki, kultury i sportu.

Podczas uroczystości Akademia Polskiego Sukcesu przyznała złote, srebrne i brązowe medale wybitnym Polakom oraz wyróżniającym się firmom, które w sposób istotny wpływają na rozwój gospodarki, wykazują zaangażowanie społeczne, budują relacje z konsumentami produktów i usług, a także wspierają lokalne społeczności, inicjatywy, przedsiębiorczość oraz prowadzą lub wspierają działalność charytatywną.

Złotym medalem „za działalność́ charytatywną i propagowanie medycyny holistycznej na świecie oraz wprowadzenie nowatorskich systemów upraw zielarskich zintegrowanych z nowoczesnymi systemami płatności uhonorowany został twórca i CEO Medican Limited – Janusz Skopowski.

W trakcie jubileuszowej Uroczystej Gali Polskiego Klubu Biznesu zostały wręczone również najcenniejsze nagrody Akademii Polskiego Sukcesu – „Ambasador Polskiego Biznesu”, „Za działalność na rzecz dobra wspólnego” oraz „Heros Polskiej Gospodarki”. Ponadto przyznano też nagrody szczególne – Złote Medale z diamentem Akademii Polskiego Sukcesu za wieloletnią działalność na rzecz nauki polskiej i sportu.

Wydarzenie uświetnił występ Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE oraz Alicji Majewskiej przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza.

Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu to organizacja gospodarcza, która została utworzona z inicjatywy polskich przedsiębiorców, zrzeszającą przedstawicieli biznesu, nauki, kultury, a także dyplomacji i sportu. Misją stowarzyszenia jest aktywizowanie gospodarki we wszystkich aspektach, które dotyczyć mogą kondycji ekonomicznej firm oraz wspieranie procesów integracji gospodarczej krajów europejskich. Fundacja Akademia Polskiego Sukcesu jest rozszerzeniem działań promocyjnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu. Akademię tworzą ludzie, którzy swoim przykładem dowodzą, że sukces, także na międzynarodową, światową skalę, leży w granicach możliwości polskich przedsiębiorców, artystów, sportowców; którzy swoim przykładem mogą zachęcić innych do sięgania po laury.