Ziemia przyjmuje kolosalne ilości energii słonecznej. Słońce jest najobfitszym i nieskończonym źródłem energii z którego nieustannie korzysta cywilizacja – bez obaw, że w najbliższej przyszłości może go zabraknąć. Odnawialne źródła energii są przyszłością ludzkości , która już wystarczająco wyniszczyła naszą planetę poprzez eksploatację złóż surowców takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny.

Spółka 01 CYBERATON S.A. dostrzega możliwości płynące z czystej energii  którą daje Słońce. Realizujemy już kolejny etap projektu obejmujący budowę elektrowni fotowoltaicznej. Spółka otrzymała warunki pozwalające na przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW, mieszczącej się na działce 96/2 w  miejscowości Pturek, gmina Barcin – na gruncie należącym do majątku spółki.

Umowa zawarta pomiędzy 01 CYBERATON S.A. a ENEA Operator Sp. z o.o., określa termin oddania energii do sieci na 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Spółka obecnie rozpoczęła proces uzyskania Pozwolenia na budowę. Prace budowlane ruszą już w IV kwartale 2021 roku.

Inwestycja w odnawialne źródła energii, a w szczególności w tę słoneczną – jest bardzo dobrą lokatą kapitału, jednocześnie przynoszącą stały, czysty i pewny zysk. Rozrastająca się branża fotowoltaiczna daje nam możliwość uczestniczenia w tym dynamicznym procesie. Będąc częścią społeczności MCAN możesz w przystępny sposób zainwestować w technologię , która przyniesie zysk nie tylko Inwestorom, ale również przyczyni się do korzyści środowiskowych. Każdy może mieć swój udział w projekcie!

Swój wkład możesz sfinansować w walucie MCAN – parytecie 25/75. Dywidenty z zysków inwestycji wypłacane będą w walucie MCAN co 6 miesięcy i będą proporcjonalne do Twojego wkładu w inwestycję. MCAN będzie miał zapewniony odkup przez Firmę zabezpieczającą realizacje Umowy poprzez ofertę minimalnej ceny odkup waluty.