Statystyki – Rynek fotowoltaiki w Polsce

Rynek fotowoltaiki w polsce

Sektor fotowoltaiki jest najszybciej rozwijającym się sektorem Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce i na świecie. W kraju rynek ten, choć wciąż jest relatywnie nieduży, ma olbrzymi potencjał, a jego udział sukcesywnie wzrasta. Od 3 lat nie tylko dynamika rynku jest największa, ale branża notuje też największe bezwzględne przyrosty mocy: od 100 MW w 2016 roku do ponad 700 MW w 2019 r. Szacuje się, że w związku z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami międzynarodowymi i uruchomieniem programu NFOŚiGW „Mój Prąd” w 2020 roku udział OZE w zużyciu energii wyniesie 15 procent, a całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice osiągnie poziom 1,2-1,5 GW.

Potencjał rynku

Obecnie największy udział w rynku fotowoltaiki w Polsce mają mikroinstalacje powstałe dzięki dotacjom m.in. z RPO. Od trzech lat dzięki aukcyjnemu systemowi wsparcia prężnie rozwijają się także farmy fotowoltaiczne, które z czasem zaczną dominować pod względem mocy zainstalowanej. Z uwagi na stale rosnące ceny energii i postępujący z roku na rok spadek kosztów inwestycji coraz popularniejszy staje się także model autoproducenta biznesowego (czyli firmy, budującej instalacje PV celem wykorzystania energii na potrzeby własne).

PV staje się drugim najważniejszym źródłem OZE w Polsce (zaraz po lądowej energii wiatrowej)​

Moc [MW]

1,3 GW na koniec 2019 roku​

Dzięki tym ścieżkom realizacji inwestycji na rynku funkcjonuje obecnie już prawie 1,3 GW mocy w instalacjach fotowoltaicznych, w tym m.in.:

Przyrost mocy wyniósł:

157,7%

ROK DO ROKU

9,6%

w okresie grudzień 2019 - styczeń 2020!

To sprawia, że pod koniec 2019 r. Polska znalazła się na 5. miejscu w Europie pod względem przyrostu nowych mocy w PV zaraz za Hiszpanią, Niemcami, Holandią i Francją.

Roczny wzrost mocy inwestycji fotowoltaicznych w krajach UE

Wartość inwestycji fotowoltaicznych, które zostały zrealizowane w 2019 roku wynosi ok. 3,5 mld złotych, natomiast wartość energii wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczne przekroczyła 4 mld zł.

Potencjał wzrostu

Rozwój energetyki w Polsce, w tym rozwój fotowoltaiki jest silnie zależny od polityki klimatyczno- energetycznej Unii Europejskiej oraz zawirowań w polityce energetycznej i na rynku energii elektrycznej. 

Niedawno opublikowane projekty Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r. (KPEiK 2030) zakładają wzrost mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych
w 2020 r. Najbardziej optymistyczny scenariusz rozwoju sektora PV zakłada projekt PEP 2040 – łączna moc instalacji PV ma wynieść ponad 20,2 GW w 2040 r. (projekt KPEiK 2030 zakłada budowę 15,7 GW instalacji PV w 2040 r.). Według tych założeń (PEP) w 2040 r. fotowoltaika będzie stanowić około 25% mocy zainstalowanej.

Instalacje fotowoltaiczne
wg projektu PEP 2040

Instalacje fotowoltaiczne
wg projektu KPEiK 2030

Do 2030 roku z systemu elektroenergetycznego wycofana zostanie znaczna część obecnie eksploatowanych jednostek wytwórczych. Stwarza to miejsce w systemie i możliwości dla powstawania nowych mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii w tym fotowoltaice.

Dodatkowo technologia ta jest szczególnie użyteczna dla pokrycia letnich szczytów zapotrzebowania, dzięki czemu fotowoltaika została doceniona przez energetyków i polityków jako cenne uzupełnienie dla elektrowni cieplnych.

W związku z tym latem 2019 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Najważniejsze zmiany, które wprowadziła:

Ponadto uruchomiony został nowy ogólnopolski rządowy program wsparcia finansowego inwestycji „Mój Prąd”, którego głównym celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Szacunkowo rząd liczy na powstanie ok. 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Program obejmie swym działaniem gospodarstwa domowe, których właściciele dokonają zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Podsumowanie

Jeszcze kilka lat temu niewiele osób wierzyło w tak gwałtowny rozwój sektora branży fotowoltaicznej w naszym kraju. Obecnie nie dość, że z roku na rok przybywa nowych instalacji fotowoltaicznych, to technologia PV stała się niewątpliwym liderem na krajowym rynku energetycznym.

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że warunki realizacji inwestycji w OZE, w tym w sektorze PV ulegną dalszej poprawie, a najbliższe lata 2020-2021 wydają się niezwykle atrakcyjne dla inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku PV
w Polsce.