Statystyki – Rynek nieruchomości gruntowych

Rynek nieruchomości gruntowych

Każdy, kto dysponuje dużym budżetem, wie, że przynajmniej jakąś jego część warto zainwestować w coś, co samo będzie na siebie zarabiać bądź wraz z upływem czasu podwyższy swoją wartość. Najczęściej inwestuje się w nieruchomości, a zaraz potem w ziemię. W drugim przypadku możliwości są dwie. Można albo zakupić działkę budowlaną, albo ziemię rolną. Jednak czy warto w ogóle inwestować w ziemię?

Ziemia jest dobrem, które daje nie tylko właścicielowi, ale również jego rodzinie ogromne poczucie bezpieczeństwa. Obecnie grunty to stabilny i zyskowny sposób na inwestowanie kapitału. Warty uwagi jest również fakt, że z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszą się działki komercyjne pod wynajem.

W świecie biznesu trudno cokolwiek przewidzieć – nieustannie dochodzi w nim do rozmaitych zmian, dlatego bardzo ciężko wyznaczyć te „pewne” inwestycje. Według ekspertów zakup ziemi może do nich jednak należeć. Spośród wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań wyróżnia się on bezpieczeństwem, stabilnością oraz wysokimi stopami zwrotu. Z danych statystycznych wynika, że ceny nieruchomości rolnych w ciągu ostatnich 3 lat wzrosły o 45%, a w ciągu 12 lat – aż o 617%. W odróżnieniu od lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych, papierów wartościowych czy też złota taki sposób ulokowania kapitału nie jest narażony na wahania rynku, czy inflację.

Choć wydaje się to banalne, to należy zauważyć, że w przeciwieństwie do innych dóbr, jakie można nabyć (dzieła sztuki, akcje, waluty itp.), ilość ziemi jest ograniczona. Rosnąca liczba ludności przy stałych zasobach sprawia, że ceny gruntu od lat systematycznie wzrastają, niezależnie od kryzysu finansowego. Z danych zbieranych przez GUS wynika, że ceny gruntów pod zabudowę rosną stale, a wzrost cen od 2012 roku nastąpił aż o 617 procent. Nawet porównując ze sobą zmiany cen, rok do roku, można zauważyć, że wartość wzrasta o kilka, a nawet kilkanaście procent.

60 %
wzrost cen od 2012

Od przemian ustrojowych w Polsce ziemia drożeje. Jednak w latach 90. na skutek złej koniunktury chętnych do jej zakupu było mało. W 1992 r. państwowe grunty kosztowały średnio 500 zł za hektar, dziesięć lat później natomiast cena za hektar wynosiła już 3,4 tys. zł. Między 1999 r. a 2002 r. ceny ziemi spadały, ale był to chyba jedyny taki okres w „nowej” Polsce i później ceny już tylko rosły. W 2003 r. ziemia kosztowała średnio 3,7 tys. zł za hektar, a w 2013 r. już około 22 tys. za hektar. Jeszcze droższe były grunty w tzw. obrocie prywatnym – za hektar ziemi w 2017 roku trzeba było zapłacić średnio 25 tys. zł. W 2019 r. średnia cena za hekar gruntu państwowego wzrosła do ok. 32 tys. zł, natomiast w obrocie prywatnym w niektórych przypadkach osiągała zawrotny poziom 60 tys. zł za hektar.

Cena za hektar gruntu na przestrzeni lat w Polsce

500 PLN

3500 PLN

3700 PLN

22000 PLN

25000 PLN

60000 PLN grunty prywatne

32000 PLN
grunty państwowe

W jakie działki warto inwestować?

Dlaczego lepiej zainwestować w grunt niż dach nad głową?

Na zakupionej działce można postawić dom, więc jest to bardziej przyszłościowy typ inwestycji niż kwatery na wynajem, a poza tym przemawiają za nim także inne względy.

Grunt to Bezpieczeństwo:

Grunt to Zysk:

Prognozy dla rynku

Eksperci wskazują, że ceny ziemi w Polsce nadal są dużo niższe niż w krajach Europy Zachodniej, więc prawdopodobnie nadal będą rosły, dążąc do zmniejszenia tych różnic. Wraz z rozbudową aglomeracji coraz większa będzie wartość działek położonych pod miastem i na kurczących się już dziś terenach wiejskich. Wszystko to sprawia, że nic nie zapowiada zahamowania wzrostu cen. Warto więc zdecydować się na inwestycję w ziemię, jednak z zachowaniem pewnej ostrożność i odpowiednim przemyśleniem swojego wyboru.