Statystyki – Przemysł filmowy w Polsce

Przemysł filmowy w systemie blockhain

Rynek filmowy staje się coraz bardziej przyjaznym środowiskiem dla przedsiębiorców i inwestorów. Film jest nie tylko przyjemną rozrywką dla społeczeństwa, lecz również sposobem na biznes. Kinematografia to coraz prężniej rozwijający się przemysł, który odgrywa równolegle dwie role – z jednej strony jest ważnym elementem życia kulturalnego, z drugiej ma też istotne znaczenie ekonomiczne. To jeden z przemysłów kreatywnych, który przy odpowiedniej stymulacji jest w stanie wytworzyć wartość dodaną w gospodarce.

Od powstania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2005 r. wartość rynku audiowizualnego w Polsce przekroczyła ponad 5 mld zł, a wartość budżetów filmowych zrealizowanych przy wsparciu tej instytucji wzrosła ponad dwukrotnie – do ponad 200 mln zł rocznie. O wzroście jakości i znaczenia produkcji filmowej świadczy z jednej strony rekordowa frekwencja na polskich filmach, takich jak: „Bogowie”, „Jack Strong”, „Miasto 44” czy „Kler”, z drugiej – międzynarodowe nagrody z pierwszym polskim Oscarem w kategorii filmu nieanglojęzycznego dla „Idy” oraz nominacją do Oscara dla „Zimnej wojny” i „Bożego Ciała”.

Rynek filmowy w Polsce

Największe zmiany na rynku filmowym wywołało wejście w życie w 2005 r. ustawy o kinematografii, której celem był rozwój rynku filmowego, w tym zwiększenie liczby polskich filmów i poprawa jakości, a także rozwój koprodukcji międzynarodowych. Aby stworzyć warunki do rozwoju kinematografii, na mocy ustawy powołano Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wielkość rynku w Polsce można, tak jak w przypadku zagranicy, oszacować m.in. na podstawie liczby produkowanych pełnometrażowych filmów fabularnychliczby sprzedanych biletów oraz wpływu z ich sprzedaży. 

Produkcja filmów

Rocznie w Polsce powstaje kilkadziesiąt filmów. W 2018 r. wyprodukowano 265 filmów kinowych i telewizyjnych, w tym 70 pełnometrażowych oraz 195 średniometrażowych i krótkometrażowych. W porównaniu z 2017 r. zmniejszyła się liczba filmów pełnometrażowych kinowych (o 9,6%), natomiast zwiększyła się (o 35,3%) liczba filmów pełnometrażowych telewizyjnych. Wzrosła także produkcja filmów średnio i krótkometrażowych – zarówno kinowych, jak i telewizyjnych (odpowiednio o 12,9% oraz 12,7%).

statystyki-przemysl-filmowy-1

Filmy fabularne stanowiły 68,1% produkcji pełnometrażowej.

Filmy kinowe

Filmy telewizyjne

Kluczową rolę w produkcji filmowej w Polsce odgrywa Polski Instytut Sztuki Filmowej. Bez jego wsparcia liczba realizowanych filmów byłaby dużo niższa.

Sprzedaż biletów

Polska jest w Europie kinowym fenomenem – z roku na rok, w przeciwieństwie do Zachodu, sprzedaj się coraz więcej biletów. Kin nie zabił ani internet, ani serwisy jak Netflix. Pomogły im za to m.in. nowe multipleksy.

W ostatnich latach wyjątkową popularnością widowni cieszą się polskie produkcje. 33% wszystkich biletów kinowych kupionych w 2018 roku było biletami na polskie filmy. Jak pokazują statystyki, widzowie coraz chętniej wybierają krajowe produkcje, głównie kino gatunkowe.

W 2019 roku kina w kraju sprzedały ponad 60,2 mln biletów za ponad 1,13 mld zł. Tylko w trzecim kwartale liczba sprzedanych biletów wyniosła 14,63 mln, co oznacza wzrost widowni o 4,5 proc. w skali roku, Dla porównania, 2018 roku frekwencja przed dużym ekranem wyniosła 59,7 mln, a wpływy kas 1,1 mld zł.

W TOP10 najchętniej oglądanych filmów w 2019 r. znalazły się cztery polskie produkcje. „Polityka” Patryka Vegi zajęła szóste miejsce (1,89 mln widzów, 37,6 mln zł wpływów). „Planeta Singli 3” – miejsce ósme (1,44 mln widzów, 27,9 mln zł przychodu z biletów), a dziewiąte było „Boże Ciało” (1,4 mln widzów i 26,6 mln zł z biletów). W sumie wszystkie polskie filmy zobaczyło w 2019 r. 16,3 mln osób.

Trendy

Polski rynek filmowy rozwija się i unowocześnia pod wpływem rozwiązań wprowadzonych przez ustawę o kinematografii oraz dzięki wpływowi światowych trendów. Jedną z najbardziej widocznych zmian jest rozwój multipleksów, których liczba ciągle rośnie. W efekcie zwiększyła się również liczba sal kinowych. Jednocześnie dzięki dofinansowaniu przez PISF modernizacji i cyfryzacji kin oraz konsolidacji w ramach Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych udało się zatrzymać proces zamykania kin tradycyjnych. Kolejnym elementem krajowej kinematografii jest duża liczba festiwali filmowych, z których wiele ma już długą tradycję. Według danych PISF w Polsce organizowanych jest corocznie 150 festiwali. Prezentują one filmy zarówno młodych twórców, jak i doświadczonych artystów. Ponieważ sukces filmu na festiwalu może się przekuć na sukces kasowy lub sprzedaż filmu do telewizji, dystrybutorzy i właściciele kin zaczynają traktować takie wydarzenia jako alternatywne formy dystrybucji filmów. W całkowitej produkcji kinematograficznej w Polsce duży udział mają koprodukcje międzynarodowe. Częściowo jest to wynikiem stosowanych przez PISF zasad przyznawania nie więcej niż 50 proc. środków potrzebnych na zrealizowanie produkcji, co stwarza konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania też na rynkach zagranicznych i u prywatnych inwestorów.

Podsumowanie

Z uwagi na wzrost zainteresowania kinem wśród polskiego społeczeństwa, jak również ze względu na liczbę wykształconych filmowców powstaje coraz więcej znaczących produkcji. Ich ilość i różnorodność sprowadzają ekipę filmową do konieczności wykorzystywania unikatowych rozwiązań. Ważne jest, by ukazać polskie kino jako wyjątkowe, ambitne i jakościowe.

Cenny wpływ na polski przemysł filmowy mają przedsiębiorstwa i indywidualni inwestorzy wspierający polski rynek audiowizualny. Wykorzystywanie dostępnych środków finansowych sprzyja użyciu nowoczesnych sprzętów, które znacząco podnoszą jakość produkcji. Niezwykle ważne jest, by wszystkie podmioty rynku filmowego ściśle ze sobą współpracowały, dzięki czemu stworzą odpowiednie warunki do realizacji produkcji, co przyniesie każdej stronie znaczące zyski i pozytywną opinię.

Międzynarodowy rozgłos i prestiż zagranicznych filmowców mają duży wpływ na podejmowane przez widzów zachowania. W ciągu ostatnich kilku lat polski przemysł filmowy nabrał tempa. Powstało wiele znaczących, nie tylko na rodzimym rynku, produkcji. Zdobyły one uznanie na całym świecie, a także wypromowały polską kinematografię. Wielu twórców, którzy rozpoczynali swoją karierę w Polsce, podbiło światowy przemysł filmowy. Dlatego też obecnie możemy liczyć na szacunek i uznanie dla polskiego kina. Przekłada się to w dużej mierze na pobudzenie konkurencyjności na rodzimym rynku filmowym. Ponadto, jeśli nadarzające się okazje zostaną w pełni wykorzystane, wtedy podmioty rynku filmowego mogą liczyć na sukces, zarówno finansowy, jak i artystyczny.

Wejście firmy Mushchelka Group do łańcucha blockchain – w celu umożliwienia inwestowania w produkcję filmową, każdemu członkowi Społeczności MCAN, jest nowym otwarciem na nowoczesne formy inwestowania.

Inwestując w pakiety dające udział w zyskach z filmów poprzez łańcuch waluty MCAN – lokalne produkcje filmowe stają się dostępne dla całego świata. Otwartość systemu inwestycyjnego powoduje nie tylko możliwość szybkiego zgromadzenia środków na realizację produkcji filmowej, ale również ułatwia czerpanie zysku z filmu, zwiększa transparentność systemu produkcji oraz popularyzuje ją w skali świata w społeczności wielojęzykowej – nie tylko polskojęzycznej.