Informujemy o wprowadzeniu waluty MCAN coin na azjatycką giełdę kryptowalut QB.com.
Działanie to umożliwi popularyzację użytkowego charakteru waluty będącej głównym aktywem Emitenta i rozwój waluty wirtualnej MCAN coin jako środka płatniczego. Waluta MCAN coin będzie dostępna na azjatyckiej giełdzie kryptowalut QB.com od dnia 08.02.2021r.