Europejski rynek marihuany medycznej ma jeszcze dużo do nadrobienia by móc dorównywać takiemu gigantowi jak Ameryka Północna, prognozy są jednak bardzo optymistyczne i wskazują na gigantyczny rozrost branży na przestrzeni najbliższych lat. Ogromny wpływ na ten rozwój ma rosnąca liczba dowodów potwierdzających terapeutyczne właściwości marihuany w leczeniu szerokiego wachlarza chorób i schorzeń.

W trakcie analizy rynku konopnego w Europie, Luc Springinsfield dyrektor bankowości inwestycyjnej w Bryan, Garnier & Co dostrzegł, że od początku 2019 roku miało miejsce kilkanaście przejęć oraz transakcji private placement dotyczących firm branży konopnej, których wartości przekroczyły 5 mln euro. Bilans ostatnich 18 miesięcy pokazuje, ze łącznie w całej Europie zainwestowano w tę branżę ok. 100 mln euro. Dla porównania, w Ameryce Północnej w tym okresie inwestycje osiągnęły próg 3 mld USD.

Od roku rynek medycznej marihuany cieszy się niezwykle popularnością wśród firm typu venture capital, choć wcześniej większym zainteresowaniem darzyły go osoby fizyczne HNWI oraz firmy rodzinne. Największy rozkwit branży obserwujemy w Niemczech skąd pochodzi 80% odnotowanych w Europie transakcji skoncentrowanych na dystrybucji produktów medycznych z konopi.

Rozwoju rynku nie zahamowała panująca pandemia oraz lockdown. Jedna z wiodących firm branży medycznej marihuany Cannamedical ogłosiła w kwietniu 2020 roku podwyższenie kapitału o 12 mln euro które pochodziły od amerykańskiego inwestora Steva Wigginsa. Kwota zainwestowana w spółkę wzrosła do 27 mln euro. Warto podkreślić, ze nie jest o jedyna spółka pozyskująca w obecnym czasie fundusze na rozwój, o podobne kwoty inwestycji starają się obecnie CanPharma, Emmac Lifesciences, Folimed i Wundr/iuvo.

Społeczeństwo otwiera się na możliwości jakie dają konopie. Często są jedyną alternatywą w leczeniu ciężkich schorzeń dla nich samych lub ich bliskich. Optymizm wzrasta, a ludzie zapominają o długo promowanym micie który ukazywał marihuanę jako jeden z najcięższych narkotyków. Sondaże mówią same za siebie. W Stanach Zjednoczonych 93% osób dorosłych uważa, że powinna istnieć jakaś forma legalnej marihuany, w Wielkiej Brytanii opowiedziało się za tym 77% społeczności. Niemcy są podzielone, jednak za legalizacją opowiada się ponad 50% dorosłych, a najnowsze badania z Ukrainy wskazują na 65% poparcie.

Cały artykuł Luc’a Springinsfeld’a dostępny na portalu healtheuropa.eu.

„Exploring growth in the European medical cannabis market” https://www.healtheuropa.eu/exploring-growth-in-the-european-medical-cannabis-market/100849/