Kannabidiol nie może być klasyfikowany jako substancja odurzająca. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wytycza nowe tory dla całego rynku konopnego w Europie. Orzeczenie jest skutkiem apelacji dwóch obywateli Francji którzy zostali skazani za handel wyrobami CBD na rynku Francuskim, choć produkty produkowane były w Czechach.

Trybunał orzekł, że „wyciąg z kwiatów nie jest uważany za środek odurzający w Jednolitej konwencji Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających z 1961 r. Państwo członkowskie nie może zakazać sprzedaży CBD legalnie wyprodukowanego w innym państwie członkowskim, jeśli jest pozyskiwany z rośliny cannabis sativa, w tym z kwiatów. Francja musi przedstawić naukowy dowód niebezpieczeństwa CBD, jeśli zdecyduje się utrzymać swój obecny zakaz wprowadzania do obrotu produktów zawierających CBD.[…] ponadto, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej,[…] w przeciwieństwie do (THC), innego kannabinoidu z konopi, przedmiotowy CBD nie wydaje się mieć żadnego efektu psychotropowego ani żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie. […] Decyzja o zakazie wprowadzania do obrotu CBD, która rzeczywiście stanowi najbardziej restrykcyjną przeszkodę w handlu produktami wytwarzanymi i wprowadzanymi do obrotu zgodnie z prawem w innych państwach członkowskich, może zostać podjęta tylko wtedy, gdy ryzyko to wydaje się wystarczająco udowodnione.”

Precedens ustanowiony przez Trybunał Sprawiedliwości będzie wiążący dla wszystkich instytucji europejskich w tym dla Komisji Europejskiej, która w sierpniu ubiegłego roku zaskoczyła wszystkich swoim wstępnym wnioskiem o uznanie naturalnych ekstraktów konopnych m.in. CBD za narkotyk. Zdaniem Eveline Van Keymeulen, właścicielki firmy prawniczej Allen & Overy’s Life Science Regulatory and Cannabis, orzeczenie zmusi kraje europejskie do weryfikacji swoich krajowych przepisów dotyczących konopi i produktów z nich pochodzących.

„To wielki dzień dla przemysłu konopnego. Jeśli branża będzie teraz nadal działać proaktywnie i przedstawi oceny bezpieczeństwa i standardy, produkty będą legalnie sprzedawane w całej Europie – najpóźniej za trzy lata. A potem potencjał rynku eksploduje. ” – powiedział Daniel Kruse, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych.

EU high court says CBD not narcotic, free for cross-border trade https://hemptoday.net/eu-high-court-says-cbd-not-narcotic-free-for-cross-border-trade/