Dnia 24 września 2020 roku Zarząd Black Pearl S.A. przyjął rezygnację pana Janusza Skopowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 24 września 2020 roku. Jednocześnie z tą datą Janusz Skopowski przestał pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.