Rozpoczęto negocjację Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Black Pearl S.A. a Medicancoin Greece Ltd. na objęcie 25% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym greckiego podmiotu gospodarczego posiadającego Licencje na produkcje Medycznej Marihuany. Emitent wpłaci 0,5 miliona EURO na podwyższenie kapitału.

Inwestycja kapitałowa Black Pearl S.A. w rynek Medycznej Marihuany jest kontynuacją strategii blockchainowej z wykorzystaniem waluty cyfrowej MCAN coin.

Black Pearl S.A. zaakceptowała ofertę współpracy z Firmą Medicancoin Greece Ltd. w zakresie budowy Fabryki Wyrobów Farmaceutycznych oraz komponentów do leków na bazie Medycznej Marihuany z zawartością kannabinoidów. Produkcji i dystrybucji wyrobów z zawartością CBD, CBG oraz THC które będą produkowane zgodnie z licencją udzieloną przez Władze Grecji – Spółce Medicancoin Greece. Emitent wpłacił zaliczkę na podwyższenie kapitału Spółki Medicancoin Greece Ltd. w wysokości 0,5 miliona EURO.

Wpłacone środki finansowe w wysokości 0,5 miliona EURO pochodzą ze sprzedaży mieszkań należących do Spółki zależnej w 95% od Emitenta – Eco Milan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i zostały pożyczone na podstawie umowy pożyczki z dnia 21.09.2020 r.

Spółka Medicancoin Greece nabyła teren o powierzchni ok. 2 ha zlokalizowany w okolicach Koryntu z przeznaczeniem na budowę Fabryki zgodnie z wydaną licencją na produkcje, której treść załączono wraz z tłumaczeniem na język polski do niniejszego komunikatu. Nabycie terenu nastąpiło z wykorzystaniem środków finansowych przelanych przez Emitenta na konto bankowe przedmiotowej Firmy.

W celu rozwiania wątpliwości i usunięcia niedomówień pragniemy nadmienić, iż Janusz Skopowski posiada 80.08% akcji Black Pearl S.A oraz 89% udziałów Spółki Medicancoin Greece Ltd. a rezygnacja Janusza Skopowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta była spowodowana zamiarem uniknięcia konfliktu interesów i kompetencji – w obu w/w Spółkach.