Zarząd Black Pearl S.A przy aprobacie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki podjął decyzję o pozwaniu Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce o odszkodowanie w wysokości 1.000.000.000 PLN( jeden miliard złotych). Podstawą roszczenia są negatywne skutki finansowe i opiniotwórcze dla Emitenta i akcjonariuszy Spółki spowodowane nieprecyzyjnym regulaminem GPW – brzmiał komunikat spółki z 14.08.2020 roku. Sprawie niesprawiedliwości rynkowych, wynikających z nieprecyzyjnych zapisów w regulaminie przyjrzał się redaktor portalu Bankier.pl.

„Choć kwota wydaje się dość abstrakcyjna, wbrew pozorom działania Black Pearl zwracają uwagę na poważny giełdowy problem.[…] W przypadku Black Pearl ograniczały one skalę wzrostów, bowiem osoba nadzorująca sesję równoważyła handel przy mocnej przewadze popytu. W efekcie wstrzymywano przeprowadzanie transakcji do momentu, gdy nadzorujący sesję uznał, że sytuacja się unormowała i gwałtowny wzrost nie wynika tylko z dużej przewagi zleceń kupna nad sprzedażą. W regulaminie giełdy rzeczywiście nie ma regulacji, które wprowadzałyby jasne zasady dotyczące równoważenia.” czytamy w artykule.

Niestety dla wielu inwestorów i firm, brak regulacji które jasno i konsekwentnie określałyby zasady równoważenia akcji jest zauważalnym dotkliwym problemem. Czy pozew zachęci GPW do modernizacji regulaminu?

Artykuł w całości dostępny na stronie Bankier.pl