Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 18.11.2020 r. – otrzymał wiadomość od BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. o podpisaniu umowy i zgłoszeniu rozpoczęcia realizacji projektu z dniem 1.12.2020 w ramach umowy o dofinansowanie w konkursie 1/1.1.1/2020. Szybka ścieżka z NCBR. „Technologia wykorzystania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach technicznomechanicznych.” Patent na urządzenie do „wzdłużnego rozdrabniania drewna’’ należy do firmy BLACK PEARL S.A. PCT/PL2014/000046.

Zawarcie umowy jest kontynuacją współpracy pomiędzy BLACK PEARL S.A., a podmiotami: POLDAN, BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. o której Emitent informował we wcześniejszych raportach.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań prowadzących do opracowania urządzenia, w którym żerdzie lub opoły drzewne przemieszczają się w sposób ciągły, rozłupując się równocześnie w wielu płaszczyznach. Materiał roślinny ulega rozdrobnieniu na pasma włókien tworzących „matę” o dowolnie małej grubości. Uzyskany materiał po wysuszeniu i pokryciu spoiwem można zestawiać w odpowiednio uformowane stosy i sprasować w belkę lub płytę o praktycznie nieograniczonych wymiarach.

W wyniku przeprowadzenia prac B+R opracowana zostanie technologia produkcji płyt i belek konstrukcyjnych o wysokich parametrach technicznych. Skonstruowana zostanie prototypowa linia produkcyjna w skali półtechnicznej. Powstałe w ten sposób płyty i belki konstrukcyjne będą stanowiły innowację produktową na skalę światową o parametrach techniczno-mechanicznych zdecydowanie przewyższających parametry dostępnych obecnie na rynku materiałów.

Prognozy na najbliższe dziesięciolecia przewidują istotne zmiany w ilościowym i jakościowym charakterze bazy surowcowej, w związku z czym należy się spodziewać nadmiaru drewna małowymiarowego przy znacznym deficycie sortymentów wielkowymiarowych.

Budżet projektu: 8 029 368,75 zł.

Dofinansowanie: 4 817 621,25 zł.