Umorzenie 300 000 akcji BPC akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego

Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji jest zmniejszenie parytetu obecnego portfela większościowego względem akcjonariatu mniejszościowego, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect. Wartość akcji na dzień […]

BLACK PEARL S.A. dołączył do grupy firm funkcjonujących na rynku blockchainowym , poprzez zakup gigantycznego pakietu waluty cyfrowej MCAN coin znajdującej się w obrocie giełdowym.

Emitent dnia 09.06.2020r. zakupił znaczy pakiet waluty cyfrowej MCAN coin notowanej na giełdzie cyfrowej waluty ”LATOKEN” . Transakcja przekroczyła wartość 40 000 000 USD(t) (czterdziestu milionów dolarów amerykańskich- technicznych). Spółka Black Pearl S.A. zobowiązana była do rozliczenia transakcji do dnia 28.06.2020r. Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki Black Pearl S.A informuje , że w dniu […]