Akcjonariusze Black Pearl S.A otrzymują nieodpłatnie walutę wirtualną MCAN coin

Zarząd Emitenta informuje, że zamierza przekazać nieodpłatnie na rzecz obecnych akcjonariuszy Black Pearl S.A. pakiet 806.760 szt. (słownie: osiemset sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sztuk) waluty cyfrowej MCAN coin. Każdy akcjonariusz posiadający dopuszczone do obrotu akcje Black Pearl S.A. – notowane w systemie NewConnect – otrzyma na określonych warunkach przydziału, do każdej posiadanej akcji BPC: 2 […]

Srebrne monety dla posiadaczy MCAN coin

Zarząd Black Pearl S.A. informuje, iż Medican Ltd.- twórca MCAN coin – przekaże do dyspozycji w miesiącu styczniu 2021 roku, Zarządowi Black Pearl S.A. srebrne monety bulionowe o wadze 1 oz. każda (słownie: jednej uncji trojańskiej) z czystego kruszcu, z wizerunkiem XVII wiecznego Galeonu na awersie i sylwetką Orła z okresu 1919 -1927 r. na […]

ISSapp – pierwsza w Europie platforma zrzeszająca producentów i konsumentów konopi

Black Pearl S.A. został właścicielem zaawansowanej technologicznie platformy ISSapp. Zrzeszająca producentów konopi siewnych oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem CBD aplikacja mobilna umożliwia sprzedaż dóbr bezpośrednio z farmy i fabryki do końcowego konsumenta. Platforma jest na etapie wdrażanie na terenie Stanów Zjednoczonych. Wyłączna licencja na jej użytkowanie należy do Black Pearl S.A.. Zakupione rozwiązanie jest uznawane […]

Nowy indeks giełdowy dla firm z branży konopnej

Izraelska giełda udostępniła z początkiem tego tygodnia indeks dedykowany dla przedsiębiorstw działających w branży konopnej. Ma to na celu intensyfikację rozwoju handlu w tym sektorze. Izrael od lat zajmuje wysokie miejsce w czołówce państw, które poświęcają dużą część swoich zasobów na badania nad zastosowaniem i skutecznością konopi. Eksport medycznej marihuany, który umożliwił w tym roku […]

Skutki dezaktywacji 300 000 akcji BPC

Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego, obecnie w posiadaniu Janusza Skopowskiego. Wartość umarzanych akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy […]

MCAN zadebiutuje giełdzie QB.com

Informujemy o wprowadzeniu waluty MCAN coin na azjatycką giełdę kryptowalut QB.com.Działanie to umożliwi popularyzację użytkowego charakteru waluty będącej głównym aktywem Emitenta i rozwój waluty wirtualnej MCAN coin jako środka płatniczego. Waluta MCAN coin będzie dostępna na azjatyckiej giełdzie kryptowalut QB.com od dnia 08.02.2021r.