Rada Nadzorcza Spółki BLACK PEARL S.A STOI JEDNOGŁOŚNIE NA STANOWISKU, że celem Spółki jest przysparzanie Polsce i jej obywatelom korzyści
wynikających z efektu gospodarczego rozwoju przedsiębiorczości naszego
kraju. Misją Spółki jest wzrost wartości Przedsiębiorstwa i wartości akcji
zarówno drobnych jaki i większych akcjonariuszy, inwestorów rynku
publicznego. Black Pearl S.A posiada odmienne zadania i założenia
gospodarczego rozwoju niż uzyskiwanie korzyści na drodze sądowej. Nie można
walczyć z wadami systemowymi spółki Skarbu Państwa w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej. Drogą bogacenia się jest jedynie rozwój gospodarczy i
podwyższanie pozycji społecznej struktur organizacyjnych Firmy Black Pearl
S.A jako elementu gospodarki kraju. Rada Nadzorcza zamierza realizować
wzrost wartości Spółki oraz aprobuje czynności Zarządu zmierzające do
naprawy wadliwych systemów operacyjnych GPW wyłącznie przy użyciu struktur Państwa oraz na drodze dialogu.
Nakazuje Zarządowi Spółki zaprzestanie wszelkich działań procesowych przeciwko Spółce Skarbu Państwa jaką jest GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie. Rada jest świadoma realnych wad systemowych GPW. Jednakże, ma nadzieję na ich poprawę bez konieczność walki lecz poprzez współpracę i porozumienie. Poparcie społeczne jest wystarczającym argumentem w tej kwestii.