Zarząd Emitenta powziął Uchwałę w sprawie zmian dotyczących polityki rachunkowości Spółki. Ze względu na brak przepisów krajowych i unijnych dotyczących prezentacji walut wirtualnych, Emitent określił wartość portfela waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A.

Stosując metodę ostrożnej wyceny aktywów niepłynnych, uwzględnia się ich wartość po cenie nabycia. Obecna wycena giełdowa kryptowaluty MCAN jest wielokrotnie wyższa. Uchwała aktualizacyjna polityki rachunkowości wprowadza logiczny i przejrzysty obraz finansów Spółki.

Obecna ilość posiadanych przez Emitenta MCAN coinów po zaistnieniu zdarzeń gospodarczych wynosi: 4.418.013.579 sztuk – na dzień 23.10.2020r.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.