Przeżycie ciężkiego dla ludzkiej psychiki zdarzenia, może powodować nawracające się i nieustępujące wspomnienia traumatycznej chwili, które nie ograniczają się jedynie do towarzyszących nam wtedy odczuć i obrazów, to zespół stresu pourazowego.

PTSD kwalifikuje się do grypy zaburzeń lękowych, a występuje u osób które doznały traumatycznego zdarzenia, np. były świadkiem śmierci lub wydarzenia zagrażającego ich życiu, a towarzyszyły temu np. uczucie bezradności i przerażenia. PTSD to piętno jakie odbiły na nas takie stresowe sytuacje. Niestety, zespół stresu pourazowego dotyka szerokiej grupy społecznej, w której znajdują się nie tylko weterani wojenni ale i zwykli ludzie którzy doświadczyli nieszczęść.  Raporty dotyczące przestępstw na tle seksualnym donoszą, że 1 z 3 ofiar takiego rodzaju napaści cierpi na PTSD które jest następstwem tego aktu. PTSD występuje również u osób będących świadkami lub ofiarami napadów, rozbojów oraz innych aktów noszących znamię fizycznej lub emocjonalnej przemocy. Wyobrażacie sobie nieustannie przeżywać tę traumatyczną chwilę? Osoby chorujące na PTSD doświadczają tzw. „flashback’ów”, które nie pozwalają ani na moment zapomnieć o traumatycznym wydarzeniu, przywracając je całe wraz z odczuwanymi wtedy emocjami i obrazami.  Wszyscy u których pojawił się zespół stresu pourazowego wymagają opieki psychiatrycznej i psychologicznej.

Dotychczas nie opracowano w pełni skutecznej terapii farmakologicznej, która sprawnie radziłaby sobie z zespołem stresu pourazowego. Odkrycie układu endokannabinoidowego w ludzkim organizmie, sprowokowała niektórych z badaczy do zgłębienia jaką rolę może pełnić w walce z PTSD.

Naukowcy z Wydziału Psychiatrii Społecznej i Psychoterapii, Wyższej Szkoły Medycznej w Hanowerze opublikowali opis przypadku 19-letniego mężczyzny cierpiącego na PTSD z szerokim spektrum ciężkich objawów, takich jak intensywne retrospekcje, ataki paniki i samookaleczenie. Lekarze odkryli, że niektóre z jego głównych objawów zostały znacznie zmniejszone przez konsumpcję konopi. Większa część tego przeglądu dotyczy klinicznych i przedklinicznych dowodów neurobiologicznych w celu potencjalnego wyjaśnienia wpływu na zmniejszenie objawów PTSD. Przegląd ten pokazuje, że ostatnie badania dostarczyły dowodów potwierdzających, że pacjenci z PTSD mogą być w stanie poradzić sobie z objawami za pomocą produktów z konopi indyjskich. Konopie indyjskie mogą osłabiać siłę lub emocjonalny wpływ traumatycznych wspomnień dzięki synergistycznym mechanizmom, które mogą ułatwić osobom z PTSD odpoczynek i sen oraz odczuwanie mniejszego niepokoju i mniejszego zaangażowania w wspomnienia z retrospekcji. Obecność endokannabinoidowych układów sygnalizacyjnych w wrażliwych na stres jądrach podwzgórza, a także przednich struktur limbicznych (ciało migdałowate), wskazuje na znaczenie tego układu dla regulacji neuroendokrynnej i behawioralnej odpowiedzi na stres. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że kannabinoidy mogą odgrywać rolę w wygaszaniu strachu i działaniach antydepresyjnych. Stwierdzono, że dalsze badania są uzasadnione w celu oceny potencjału terapeutycznego kannabinoidów w PTSD.”

Z kolei Katedra Chemii Fizjologicznej z Johannes Gutenberg-University w Mainz w swych badaniach podkreśla istotę systemu endokannabinoidowego. Ich zdaniem jest wszechstronnym systemem neuromodulującym, zaangażowanym w wiele procesów fizjologicznych. W zależności od testu, system endokannabinoidowy jest wymagany do pozyskiwania i / lub zanikania pamięci. W szczególności aktywacja przekazywania sygnałów za pośrednictwem receptora CB1 jest centralnie zaangażowana w ułatwianie adaptacji behawioralnej po uzyskaniu niechcianych wspomnień. Biorąc pod uwagę to, że niektóre ludzkie zaburzenia psychiczne, takie jak fobia, uogólnione zaburzenia lękowe i zespół stresu pourazowego (PTSD) wydają się obejmować nieprawidłowe przetwarzanie pamięci i upośledzoną adaptację do zmienionych warunków środowiskowych, pojawiła się nadzieja, że ​​układ endokannabinoidowy może być cennym celem terapeutycznym do leczenia tych zaburzeń. Wykorzystanie kannabinoidów w leczeniu zespołu stresu pourazowego wydaje się więc mieć pozytywny skutek. Zaletą stosowania konopi jest ich naturalne pochodzenie oraz nikłe skutki uboczne, bardzo rzadko występujące podczas ich zażywania. Kolejnym atutem korzystania z dobrodziejstw naturalnych środków leczniczych pochodzących z konopi, jest ich szeroki wachlarz zastosowań, który idealnie komponuje się z holistycznym podejściem do organizmu ludzkiego wpływając nie tylko na jego fizyczną ale i psychiczną sferę.