Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu to organizacja utworzona by zrzeszać społeczność biznesową oraz ludzi nauki, kultury i sportu. Organizacja ta postawiła sobie za główny cel wspomaganie polskich przedsiębiorców i pracę na rzecz poprawy kondycji gospodarczej. Przedsiębiorcy mający szczególny wkład w aktywizację gospodarki zostali w ubiegłym roku szczególnie uhonorowani. W czasie uroczystej gali wręczono Nagrody Polskiego Klubu Biznesu które upamiętniły również 30-lecie powstania klubu oraz 100-lecia polskiego biznesu. Nagrody podzielone zostały na kategorie, które przyznawane były w zależności od zasług laureatów. Złoty Medal Akademii Polskiego Biznesu trafił do Janusza Skopowskiego, twórcy firmy i CEO Medican Limited. Działalność charytatywna, propagowanie medycyny holistycznej na arenie światowej oraz wprowadzanie nowatorskich systemów upraw zielarskich zintegrowanych z innowacyjnymi systemami płatności – to nie jedyne zasługi Janusza Skopowskiego dla rodzimego rynku, lecz to one wyróżniły go na tle innych polskich przedsiębiorców i zapewniły mu nagrodę. Laureatami nagrody byli m.in. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcza, prorektor dr hab. Maciej Bała z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wiesław Wójcik prezes zarządu Profile Biznes Sp. z o.o., dr Zygmunt Kaliciński z Fundacji dla Transplantacji, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Suwalski.

Zamek Królewski w Warszawie gościł nie tylko laureatów nagród, swoją obecnością uświetnili ją również przedstawiciele rządu, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, naukowych, sportowych i kulturalnych. Doradcy Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego p. Andrzej Klarkowski i Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego  – p. Romuald Łanczkowski odczytali listy gratulacyjne w związku z 30-leciem istnienia Polskiego Klubu Biznesu. Ryszard Konwerski, prezes Polskiego Klubu Biznesu, za swoją ciężką pracę mającą na celu popularyzację polskiej gospodarki oraz działalność na rzecz dobra wspólnego otrzymał szczególne podziękowania od prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Zdjęcie: Relacja z uroczystej gali dostępna na stronie Polskiego Klubu Biznesu https://pkb.org.pl/zdjecia/