Zmianie uległ termin publikacji dokumentu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności opracowanego przez Autoryzowanego Doradcę dla Black Pearl S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 33/2020 z dnia 28.08.2020r. Zarząd Black Pearl S.A. informuje, że po konsultacji z Autoryzowanym Doradcą zmienia termin publikacji analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności zgodnie z uchwałą giełdy 644/2020 do dnia 22.10.2020 r.

Wydłużenie terminu umożliwi dokładne dopracowanie szczegółów dokumentu wymaganego uchwałą.